تبلیغات
akbarjoon - داستان من و سارا داستان من و ندا

داستان من و سارا داستان من و ندا

 

نوشته شده توسط:akbar akbar

 

تغییر نام و یا  حذف پوشه های ویژه  (تمام ویندوز ها )
ا
ین تنظیمات به شما امکان می دهد تا پوشه های خاص همانند (Recycle Bin) را بصورت وضعیتی مشاهده کنید که پوشه های عادی  را راست کلیک می کنید .
رجیستری
را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{GUID}\ShellFolder

  جدول زیر نشان دهند ه و راهنمایی برای شما در تعیین پوشه های مربوطه است.
 

Description

Globally Unique Identifier (GUID)

Administrative Tools

{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

Briefcase

{85BBD92O-42A0-1O69-A2E4-08002B30309D}

Control Panel

{21EC2O2O-3AEA-1O69-A2DD-08002b30309d}

Fonts

{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}

History

{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

Inbox

{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}

Microsoft Network

{00028B00-0000-0000-C000-000000000046}

My Computer

{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

My Documents

{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

My Network Places

{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Network Computers

{1f4de370-d627-11d1-ba4f-00a0c91eedba}

Network Connections

{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

Printers and Faxes

{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

Programs Folder

{7be9d83c-a729-4d97-b5a7-1b7313c39e0a}

Recycle Bin

{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Scanners and Cameras

{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}

Scheduled Tasks

{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

Start Menu Folder

{48e7caab-b918-4e58-a94d-505519c795dc}

Temporary Internet Files

{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}

Web Folders

یک مقدار DWORD جدید (و یا یک مقدار String  در ویندوز 98 و یا Me ) ایجاد کرده و  نام "PaintDesktopVersion"  را به آن بدهید. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخیری  کنید که مایل به نشان دادن آنها هستید .
برای تغییر ویژگی های نشان داده شده در منوی زمینه ، مقدار
Attribiutes  را برابر یکی از مقادیر زیر قرار دهید

--------------------------------------------------------------------------------

 ترفند شماره 57

حذف متون راهنمای Close , Minimize  و  Maximaize ( در تمام ویندوز ها)
اهنگام جابجایی ماوس بر روی سه کادر کنترل پنجره استاندارد متون راهنمایی برای هر آیتم نشان داده می شود . این تنظیمات اعمال مزبور را کنترل می کند .
رجیستری
را باز کرده و کلید زیر را در آن ایجاد کنید.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
یک مقدار String  جدید با نام "MinMaxClose" ایجاد کرده و مقدار آن را مطابق مقادیر زیر تعیین نمائید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات  ممکن است نیاز به log off  ویندوز و یا راه اندازی مجدد سیستم داشته باشید.

--------------------------------------------------------------------------------

 ترفند شماره 58

حرکت یکنواخت  در Telnet ( تمام ویندوز ها)
این حالت تابع حرکت یکنواخت را در Telnet  فعال می سازد.

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن بیابید. 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Telnet
یک مقدار
DWORD جدید ایجاد کرده و  نام 'SmoothScroll' را به آن بدهید. سپس برای غیر فعال کردن  مقدار "0" و برای فعال کردن آن مقدار "1" را به آن بدهید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات Telnet  را مجددا راه اندازی نمائید.

--------------------------------------------------------------------------------

 ترفند شماره 59

تعیین برنامه برای ویژگی اجرای اتوماتیک CD های صوتی (  Play Inserted Audio CDs در تمام ویندوز ها )
از این حالت می توان برای تعیین برنامه ای استفاده کرد که بصورت پیش فرض  CD  های صوتی را به محض ورود به CD ROM اجرا می کند .

رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن بیابید

HKEY_CLASSES_ROOT\AudioCD\Shell\Play\Command
یک مقدار
String جدید ایجاد کرده و  نام "(Default)" را به آن بدهید و مقداری مطابق مقادیر زیر را به آن بدهید .
از رجیستری خارج شوید. برای اعمال تغییرات ممکن است نیاز به راه اندازی مجدد و یا Log off ویندوز داشته باشید.

--------------------------------------------------------------------------------

 ترفند شماره 60

افزودن گزینه  QuickView برای تمامی فایل ها  ( در تمامی ویندوز ها)
در صورتی که مایل به افزودن گزینه QuickView  به منوی زمینه برای تمامی فایل ها هستید ، استفاده از گزینه های 
Windows Explorer
می تواند خسته کننده و ملالت آور باشد .
رجیستری را باز کرده و یک زیر کلید به نام QuickView  در مسیر  [HKEY_CLASSES_ROOT\*T] ایجاد نمائید . 
یک مقدار
(Default) آن را برابر '*' قرار دهید .
از رجیستری خارج شوید. و یک پنجره  Explorer باز کنید .در صورتی که9 بر روی هر فایلی راست کلیک کنید باید فرمانQuickView نمایان شود .
نکته : برای دسترسی به این وضعیت باید در ابتدا
QuickView را در سیستم خودتان نصب کرده باشید.بدین منظور بر روی Control Panel  گزینه Add/Remove Programs  را انتخاب کرده و از طریق بر چسب Accessories  برنامه مورد نظرتان را نصب کنید.

--------------------------------------------------------------------------------

داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان شب داستان مریم ندا داستان من و سیمین من بودم و خونه و خالی بودن داستان درد دامن دیبا من و سریا ندا علی قاسم مهران و کبری خواهر دوستم خواهی علی شب و داستان فیلم عکس من و مینا شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان میناداستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضاداستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواجداستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدمداستان منشی شرکت بابام داستان بابام با زن سرایدارداستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانیداستان بابام و گدا داستان اونجوری منداستان من و سارا داستان من و ندا داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان مینا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و سارا داستان من و ندا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان بابام و گدا داستان اونجوری من یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانی یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدم یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواج یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
غربت و غم جمعه 17 اردیبهشت 1389
نرم افزار پرتابل دانلود عکس های سایت گوگل Google Image Downloader 1.0.2 جمعه 17 اردیبهشت 1389
لیست آخرین پستها